Vår profil

Vår profil i denne produksjonen ligger i å kvalitetssikre det enkle men gode !
Høysilasjen levert av oss er basert på en omhyggelig og omsorgsfull prosess. Fra perioden med jordbearbeiding til innhøsting av avlingen, har dette høyet blitt produsert i forholdsvis liten skala, med få personer involvert. Omhyggelig og grundig for å oppnå høy ensartet kvalitet på produktet. Vårt høy har minimale håndteringer, dette bidrar til færre skader og forringelser som ofte oppstår i løpet av f.eks. lange transporter. 

Innhøstningen foregår med moderne utstyr tilpasset produksjon av høysilasje. Som sikrer at gresset blir slått, vendt og raket i sikker høyde fra bakken. Dette for å unngå forurensninger av jord i høyballene og for å sikre god og jevn lufting i tørkerankene, som igjen reduserer tiden høyet ligger på bakken. 

Miljøprofil 

På hver pall legges en sekk til oppbevaring av den brukte plastemballasjen. Denne kan leveres tilbake til oss og vi vil sikre at plasten blir levert til gjenvinning. Pallen kan også leveres tilbake til oss med "panteprinsipp."

   

   

Forsiden       |       Høysilasje       |       Vår profil       |       Fórtralle       |       Kontakt

© Copyright 2008, Bogen Gård. All Rights Reserved. Webdesign levert av Visittkort Norge AS